Uključite obaveštenja

Aktivirajte obaveštenja svaki put kad izadje nova objava.

Sve objave

O muzici i drugim vibracijama

Dok putujem vozom u Berlin gledam kroz prozor oblačno nebo, zelene livade i šume prošarane potocima i rečicama, nigde velike industrije po kojoj je Nemačka poznata u svetu. Voz staje u Eisenach-u a na tabli

Pročitajte »

O poverenju

Povod za pisanje ovog bloga je bio moja današnja poseta omiljenom italijanskom restoranu u Las Palmasu. Dok sam hodao od parkinga do restorana počela je da pada kiša. U ovom trentku se u Las Palmasu

Pročitajte »

O rečima i delima

Još kao dete sam slušao od starjih na većernjim poselima kako su o nekoj devojci govorili, koja je bila zrela za udaju, da će se teško udati i obično bi u tom trenutku neko od

Pročitajte »

O istini

U nekoliko navrata mi se dešavalo u životu da sam ulazio u jalove rasprave sa ljudima koji (tek se naknadno ispostavilo) nisu tragali za istinom već su bili vođeni željom da se pred drugima (ili

Pročitajte »

O ATOS-metodu

Počeo sam da držim seminare iz autogenog treninga(AT) u Novom Sadu pre 37 godina. U to vreme sam bio ubeđen da su relaksacione tehnike poouzdani psihoterapijski postupci. Nisam verovao na početku da će interesovanje za

Pročitajte »

O čistom umu

Postoje 5 vrsta čistog uma: Prvi je onaj koji sam označio kao PRAUM. To je um koji prethodi svim potonjim umovima. Um novorođenčeta u trenutku rođenja je čist po sebi, samo što on ne zna

Pročitajte »

O civilizovanom ponašanju

Suočavajući se tokom mog dosadašnjeg života sa brojnim oblicima ponašanja razmišljam već godinama o uzrocima necivilizovanog ponašanja i kako se lljudi mogu navesti na civilizovano ponašanje. Prvo ću navesti najupadljivije oblike necivilizovanog ponašanja sa kojima

Pročitajte »

O motivaciji i prokrastinaciji

Navedeni pojmovi kada ovako stoje jedan pored drugog mogli bi se shvatiti kao suprotnosti, ali je istina da se u osnovi svake prokrastinacije nalazi izvesna vrsta motvacije, želja da ne uradimo ono što bi bilo

Pročitajte »