O ATOS-metodu

Počeo sam da držim seminare iz autogenog treninga(AT) u Novom Sadu pre 37 godina. U to vreme sam bio ubeđen da su relaksacione tehnike poouzdani psihoterapijski postupci. Nisam verovao na početku da će interesovanje za AT biti veliko, ali sam bio prijatno iznenađen: na prvi kurs se prijavilo 8 učesnika, na drugi 15, na treći 31 i svaki sledeći je imao 30 polaznika.

Zašto sam počeo sa AT?

U razgovoru sa mojim majstorom, Dhaly Charmom sam tražio način da počnem da prenosim meditativne tehnike mojim meditativnim učenicima. Pritom još nisam imao ni meditativnih učenika a ni meditacja u socijalističkoj Jugoslavijinije bila dozvoljena.

Jednom sam bio na jednom seminaru o transcendentalnoj meditaciji i i usred seminara banuše uveče u 21h policajci i rasteraše nas iz jednog privatnog stana.

Poučen tim iskustvom nisam želeo da kompromitujem Učenje čiji sam jedini legitimni zastupnik na svetu upravo postao. U to vreme sam čitao iz struke sve što mi je dolazilo do ruke: knjige i časopise iz psihologije, religije, duhovnosti, ezoterije, knjige o ishrani, o sportu a naročito filozofsku literaturu.Došavši tako u dodir sa relaksacionim tehnikama (za koje se ispostavilo da mogu dovesti do stanja blaženstva i sreće kod obdarenih vežbača), pomislio sam da bih mogao da promovišem i meditaciju kao relaksacionu tehniku.

Već posle nekoliko kurseva iz AT sam prešao na Viši tečaj AT a sve se završavalo Najvišim kursom. Naravno ovde se više nije radilo o postupcima koje je razvio psihijatar Šulc iz Berlina 1932. godine već isključivo o meditativnim tehnikama razvijenim u okviru 1200-godišnje tradicije Posebnog Učenja poznatog danas kao Individualna Meditacija.

Na osnovu iskustva u vođenju tečajeva tokom 5 godina napisao sam svoju prvu knjigu “na sopstvenom tragu” sa podnaslovom “relaksacija i meditacija”.

Prisustvujući prvom svetskom Kongresu iz Kognitivno-Bihejvioralne terapije u Oxfordu 1989. godine, upoznao sam Alberta Elisa i njegovu životnu partnerku i direktorku Instituta za Racionalno-Emotivnu Terapiju Janette Wolf, i oboje su me pozvali da ih posetim godinu kasnije.

Posetivši Institut za RET (tada se još nije zvao AEI) nisam znao da će nas na tom sastanku biti nekoliko. Između ostalih bio je tu i Howard Kasinowe sa kojim sam tokom jedne pauze započeo razgovor o primeni relaksacionih tehnika u psihoterapiji. Prisluškujući naš razgovor prišunjao nam se i Ellis i predložio da o svemu javno porazgovaramo tokom poslepodnevnog Workshopa.

Rezultat Workshopa je bio da smo defiisali oblasti primene relaksacionih tehnika kao i kolateralnu štetu koju one mogu da proizvedu kod dugogodišnje primene. Izloživši moje iskustvo u višegodišnjoj primeni AT na mojim tečajcima, svi su se saglasili da relaksacione tehnike dovode do:

  • zavisnosti od efekata relaksacije
  • lenjosti
  • pasivnosti
  • emotionalne tuposti
  • gubljenja interesa za ostale životne sadržaje
  • depresivnih kriza i često
  • do anksioznih poremećaja.

Suočen sa ovim činjenicama shvatio sam da mi predstoji rekoceptualizacija relaksacionih tehnika. Majstori učenja koje zastupam i čiji sam Čuvar Linije su vekovima pokušavali da pronađu optimalno polazno stanje svesti za izvođenje svake aktivnosti koja bi nekome tokom dana predstojala. Mozgajući na ovu temu 3 naredne godine dok sam u Nemačkoj krčio put za sopstveno preživljavanje, krunisao sam rad mojih prethodnika, majstora iz tradicije ovog učenja, otkrićem i definicijom optimalnog polaznog stanja svesti, što je bio tek prvi korak. Drugi se sastojao u otkriću puta ka tom optimalnom stanju svesti i njega sam prelazio tokom narednih 22 godine.

Rezultat ove posvećenosti je bio ATOS-metod, koji se sastoji od 6 jednostavnih meditativnih tehnika namenjenih aktivaciji svih svesnih modaliteta zastupljenih u kori velikog mozga.

Bez mogućnosti da se oslobodi unutrašnjeg mentalnog žamora (“kognitivnog šuma”) čovek ostaje najvećim delom rob sopstvenih instikata i nižeg bića u sebi. Da bi odustao d mentalnog žamora potrebno mu je nešto umesto toga. To “nešto” je ATOS-metod. Uverio sam se na sopstvenom iskustvu u njegovo dejstvo i shvatio da deluje samo na one vežbače koji su shvatili principe na kojima počiva. Ako se vežbe izvode automatski i rutinski, bez istinske mentalne prisutnosti, efekti se dešavaju u ograničenom obimu. Samo ako se vežba na meditativni način, dobija se puno destvo u smslu harmonizacije psihofizioloških subsistema judskog organizma.

Pošto sve počinje u mozgu i u njemu se završava (a mozak se ispoljava kao celina poznata kao um ili svest), poželjno je da svako ko hoće da postane gospodar sopstvenog uma, usvoji ATOS-metod i počne da ga upražnjava sve dok je svestan sebe!

U knjizi “Kako ukrotiti slona i majmuna” opisao sam put od nečistog i zarobljenog uma do čistog i blistavog uma ali samo onako kako sam taj put video spolja. Tokom dosadašnje primene ATOS-metoda shvatio sam da put poznajem i iznutra i taj deo puta ću podeliti sa svima koji dođu na Andrevlje, u CEPTOR-hotel od 21.-23.5.2021.

Broj učesnika je ograničen na 30 i mesto se obezbeđuje redosledom prijava.

Za sve ostale informacije o Seminaru javite se Kseniji Popadić (ksenija.popadić@kmteam.de).

Pri dolasku na seminar na svakom učesniku će biti urađen rapid antigen COVID test i samo onima sa negativnim nalazom će biti dozvoljeno učešće na seminaru. Bez testa će biti dozvoljeno učešće samo onima koji su dobili dve COVID vakcine i od poslednje je proteklo bar 14 dana.

Ovako napisan tekst o ATOS-metodu deluje kao nevešta reklama, ali da sam vešt u marketingu ne bin se bavio ovim čime se bavim – pokušajima da popravim čovečanstvo, već bih prodavao maglu!!!

Srdačno,

Vaš Majstor

Podelite objavu:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *