O čistom umu

Postoje 5 vrsta čistog uma:

  • Prvi je onaj koji sam označio kao PRAUM. To je um koji prethodi svim potonjim umovima. Um novorođenčeta u trenutku rođenja je čist po sebi, samo što on ne zna za sebe tako da je još uvek uspavani ali čisti um. Tek dodirom sa ovim svetom nastaju prve nečistoće uma.

Nervni sistem novorođenčeta je po svojoj prirodi reaktivan i svaka draž kojoj se izloži izaziva neku reakciju i utiskuje se pomoću hipokampusa u sećanje. Prva zapamćena draž je stvorila prvu nečistoću uma i to sam nazvao duhovnim kontejnerom.

  • Druga vrsta čistog uma je samozvani čisti um ili iluzija o čistom umu.

Sa ovom pojavom sam se često sretao kod mojiih meditativnih učenika koji su se iza mojih leđa proglašavali prosvetljenim bićima i čak tvrdili da mogu da “vide” koliko se nečiji nervni sistem razvio i to sve iskazano u procentima. Pritom se obično zainteresovanima govori da su postigli oko 99% svog duhovnog razvoja i da im nedostaje još samo 1% da bi postali potpuno prosvetljeni. Svako bi ovo smatrao dobrom vešću a kako i ne bi kad ono što se nalazi iznad 99% nečega se može smatrati genijalnim postignućem iz prostog razloga što sve sposobnosti koje se nalaze kod 1% najinteligentnijih ljudi se u pshologiji označavaju kao izuzetna intelektualna obdarenost.

Ovakva vrsta “viđenja” ukazuje na dve stvari: oni koji tvrde da “vide” su sami sebe proglasili vidovitima prenebregavajući činjenicu da samo 1% ljudske populacije mogu imati takav nivo razvijenosti nervnog sistema. Ovo me je podsetilo na ono čuveno istraživanje u socijalnoj psihologiji u kome je otkriveno da 90% svih roditelja veruju da su im deca natprosečno inteligentna. Ako je poznato da su 68,27% sve dece na svetu prosečno inteligentna, onda samo 15,63% mogu biti natprosečno itneligentna (drugih 15,63% imaju ispodprosečnu inteligenciju).

Naučnici koji su izveli ovo istraživanje su slučajno odabrali roditelje za subjekte tako da je mala verovatnoća da su slučajno izabrali roditelje sa natprosečno inteligentnom decom!

Druga stvar na koju ukazuje ovakva vrsta “viđenja” se odnosi na one koji slepo veruju osobi sa viskom (ili sa rašljama ili izveštaju o ekstrasenzornom viđenju stanja nervnog sistema itd). Oni koji su lakoverni ne tragaju za istinom jer do istine se dolazi sumnjom i proveravanjem. Prevazići sumnju otkrićem istine je toliko težak put da on podrazumeva napuštanje sopstvene zone udobnosti a većina ljudi nije spremna da se izloži onoj neudobnosti koja im teško pada.

  • Treća vrsta čistog uma je privremeno čisti ili destilovano čisti um.

Sa ovom vrstom čistog uma sam se sretao na meditativnim nedeljama koje sam vodio, naročito na tzv. nedeljama uvida. Svaki kontakt koji sam ostvarivao sa svakim učenikom je obično bio trenutak “destilovanog” čistog uma. Po povratku sa meditativne nedelje sam mogao da pratim kod učesnika kako se sve više udaljavaju od sopstvenog “destilovanog” čistog ima i vraćaju u svakodnevno stanje svesti zbog koga su i odlazili na meditativnu nedlelju da bi sopstveni um očistili.

  • Četvrta vrsta čistog uma je tzv. zreli um.

Ako je um zreo, on je budan i prisutan, svestan sopstvenih ograničenja, samokritičan, smeo i oprezan.

  • Istinski čist um je poslednja i najređa kategorija. On ne samo da je zreo već i smiren, disciplinovan, kreativan, adaptivan, odvažan, neustrašiv, marljiv i pre svega nesebičan. To je onaj um koji je zainteresovan da sebe podeli sa svetom i da sve povede u sferu čistoće i u svet bez poroka.

Do sada sam bio svedok da je najrasprostranjeniji samozvani čisti um. Većina ezoterijske literature je puna izveštaja samozvanih gurua koji obećavaju čuda .Tako npr. transcendentalna meditacija obećava letenje. Čak postoje i snimci u Youtube-u na kojima pojedini praktikanti TM uspevaju za delić sekunde da se odlepe od strunjače na kojoj sede što se naziva letenjem.

Na kraju krajeva mudrost se ne sastoji u tome da težimo nedostižnom već da snagom sopstvenog uma prvo saznamo na šta možemo da utičemo i ako možemo, da otkrijemo šta će nam to doneti pa posle toga da činimo ono što zavisi od nas da bismo postigli ono što želimo. Time ćemo znatno uvećati verovatnoću da postignemo ono što želimo i tako vodimo jedan ispunjen i smisaon život.

Kao i uvek, odgovaram na sva pitanja na koja znam odgovor i

srdačno sve pozdravljam!

Vaš Majstor

Podelite objavu:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *