Edukacija iz Analize individualnih potencijala

Edukacija iz AIP neophodna je za sve one koji bi želeli da je samostalno izvode. Posle edukacije iz ove oblasti biće u stanju da ponude uslugu na visoko profesionalnom nivou i to tako da pomognu svojim kandidatima u pronalaženju najboljeg puta u njihovu budućnost.

Sam program edukacije se sastoji iz sledećih celina:

  1. pregled svih dosadašnjih postupaka za procenu ljudskih resursa
  2. kritička i uporedna analiza tih postupaka kao i identifikovanje onih aspekata koje ti postupci ne pokrivaju
  3. navođenje okvira postupka AIP
  4. korišćenje psiholoških mernih instrumenata i podataka dobijenih tokom sprovođenja AIP
  5. primena tehnike koju sam razvio (inspirisan tehnikom za otkrivanje ličnih konstrukata George Kelly-a) sa ciljem da se identifikuju talenti i snage ličnosti
  6. identifikovanje mogućih blokada efikasnosti
  7. osposobljavanje edukanata za pravljenje izveštaja i davanje preporuka i mera za najbolji scenario budućnosti svojih kandidata
  8. supervizija kandidata dok ne polože završni ispit kojim kandidat demonstrira da je osposobljen za samostalnu primenu postupka AIP.

Edukacija traje četiri dana a posle toga učesnici edukacije prikazuju najmanje 5 superviziranih slučajeva, dok je šesti slučaj njihov završni ispit. Slučajevi se prezentuju u ličnom kontaktu sa supervizorom u prisustvu ostalih edukanata da bi svi učili iz prikazanog slučaja. Za svaki slučaj kandidat priprema pismeni izveštaj i u ineraktivnom kontaktu sa supervizorom koji traje između 30 i 45 minuta koriguje svoje greške.