Edukacija iz primene meditacije u psihoterapiji

 

Već više od četiri decenije redovno pratim literaturu o meditaciji (od yoga tradicije preko transcendentalne meditacije, zena, taoističkih i hrišćanskih meditacija do mindfullness meditacije) i došao sam do zaključka da se u ovom području nalaze mnogi koji žele da „love u mutnom“. Možda ću postati neomiljen u mom profesionalnom okruženju, među samozvanim instruktorima meditacije i terapeutima koji nekritično primenjuju meditaciju kao relaksacionu tehniku ili kao terapijski postupak, jer sam odlučio da unesem svetlost u ovo područje: da afirmišem meditaciju kao postupak ličnog razvoja i ukažem na mogućnosti i ograničenja primene meditacije u psihoterapiji.

Kako oni koji čitaju ove redove mogu znati da raspolažem kompetentnošću za primenu meditacije u psihoterapiji?

Neka činjenice govore od tome:

 • aktivno se bavim primenom meditacije u psihoterapiji u ličnom razvoju 48 godina
 • do sada sam imao nekoliko hiljada meditativnih učenika
 • održao sam preko 180 meditativnih nedelja (retreats)
 • organizovao sam i sproveo brojna razvojna putovanja sa ciljem unapređivanja kreativnosti mojih meditativnih učenika
 • aktivno pratim literaturu na engleskom, nemačkom i srpskom jeziku od početka bavljenja ovom oblašću do danas
 • susretao sam se sa majstorima meditacije na Dalekom istoku koji su me prepoznali kao majstora i uvek mi ukazivali priznanje za ono što sam demonstrirao i učinio
 • moji meditativni učenici su imali priliku da se uvere u istinitost onoga što sam do sada govorio i činio jer sam najveći deo života proveo živeći na meditativan način, što znači potpuno prisutan.
 

Program edukacije za primenu meditacije u psihoterapiji se sastoji iz sledećih celina:

 1. indikacije i kontraindikacije za primenu meditativnih tehnika u psihoterapiji
 2. pregled meditativnih tehnika koje se mogu koristiti u psihoterapiji
 3. sticanje iskustva u korišćenju meditativnih tehnika koje se koriste u psihoterapiji
 4. pregled relevantnih faktora od kojih zavisi dejstvo meditativnih tehnika
 5. sticanje ličnog iskustva u meditaciji pre nego što se počne sa korišćenjem meditativnih tehnika u psihoterapiji
 

Ovo je značajno jer sam više puta naišao na preporuke terapeuta kako da se koriste meditativne tehnike iz koga je bilo očigledno da terapeuti nisu raspolagali nikakvom kompetentnošću u korišćenju tih tehnika, kao i da ih nisu lično koristili. Ako neko ne zna kako izgleda put od podnožja do vrha planine (kako se dolazi do vrhunskih stanja svesti), onda je izvesno da nije u u stanju da uzme u obzir moguća dejstva meditativnih tehnika na svoje pacijente.

Svima koji čitaju ove redove preporučujem da vrlo oprezno provere da li njihovi terapeuti aktivno meditiraju pod vođstvom iskusnog majstora bar 10 godina jer oni koji to ne mogu da dokažu su ili samozvani majstori meditacije, ili terapeuti na koje se pacijent ne može osloniti .