Edukacija iz RE i KBT (Racionalno-emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije) za psihoterapeute

Više od 40 godina radim kao psihoterapeut i tokom tog rada sam razvio terapijske postupke za tretman specifičnih kliničkih slika kao što su panični poremećaji, specifične fobije, socijalna anksioznost i socijalna fobija, lake i srednje depresivne krize, hronični stres i Burnout. Tome treba dodati tretman prisilnih neuroza kao što su prisilno čupanje dlaka sa tela (Trichotillomania), sve vrste prisilnih misli, kao i poremećaja spavanja.

Tokom života sam definisao jednu veliku misiju koja je za mene postala ispunjavajući deo života a koja se sastoji iz toga da drugima pokažem kako da od sebe naprave svoju najbolju verziju. Razmišljajući kako da postignem ovaj cilj i popravim čovečanstvo shvatio sam da je to moguće ostvariti samo kroz edukativne aktivnosti – osposobljavajući druge da postanu vrhunski terapeuti i savetnici. Zbog toga sam koncipirao program edukacije za buduće psihoterapeute i savetnike zasnovan na kognitivnom pristupu. U tu svrhu sam osnovao institut u Nemačkoj koji sam nazvao Institut za kognitivni menadžment u okviru koga sam do sada edukavao veliki broj psihoterapeuta i savetnika.

U septembru 2018. godine u Srbiji počinje edukacija za psihoterapeute po istom programu. U toj edukaciji terapeuti će naučiti ne samo da primenjuju specifične terapijske postupke koje sam sam razvio, već i kompletan teorijski okvir RE i KB terapije Učesnici edukacije će takođe biti upoznati sa uporednom analizom efikasnosti kognitivnog pristupa u odnosu na ostale terapijske pristupe.