Edukacija iz relaksacionih metoda

Relaksacione metode sam počeo aktivno da primenjujem u psihoterapiji 1980. godine. To je 1987. rezultiralo pisanjem knjige  o autogenom treningu i meditaciji kao relaksacionim postupcima. Već posle prva dva kursa iz autogenog treninga koje sam održao za građanstvo, broj zainteresovanih se toliko uvećao, da sam odlučio da iznajmim prostor gde bih primenjivao autogeni trening na grupama ljudi koji su hteli da ga nauče. Oni koji su završili I nivo autogenog treninga želeli su da nastave dalje, zanimala su ih viša stanja svesti, tako da sam im ponudio II i III nivo autogenog treninga. U okviru III nivoa sam sa tečajcima počeo da primenjujem meditativne tehnike. Osim toga, u kliničkoj praksi sam redovno primenjivao i druge relaksacione tehnike u radu sa pacijentima i zahvaljujući velikom broju pacijenata sam stekao dovoljno iskustva na osnovu koga sam procenio da se relaksacione tehnike mogu samo orgraničeno i ciljano primenjivati.

U edukativom programu o relaksacionim tehnikama polaznici će se osposobiti za:

  1. ciljanu primenu autogenog treninga
  2. primenu progresivne mišićne relaksacije
  3. primenu Bensonovog relaksacionog odgovora
  4. primenu relaksacionih tehnika iz dalekoistočne tradicije (shavasana, kruženje svesti, tehnike disanja, relaksacione meditacije, biofeedback kao relaksaciona tehnika).
 

Ovaj kurs nije namenjen samo psihoterapeutima već svima zainteresovanima koji rade sa ljudima, ili bi želeli da održavaju kurseve iz autegenog treninga i ostalih relaksacionih tehnika. Značajno je da će svi polaznici edukacije za primenu relaksacionih tehnika naučiti kada su relaksacione tehnike indikovane a kada su kontraindikovane, tako da će uvek imati zadovoljne učesnike svojih kurseva.