Edukacija za savetnike zasnovana na kognitivnom pristupu

Poslovnim savetovanjem sam počeo da se bavim u Nemačkoj 1994. godine. Od tada do danas moji klijenti su bili ili vrhunski rukovodioci, ili vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti u malim, srednjim i velikim radnim organizacijama. Ispostavilo se da većina mojih klijenata nije imala samo praktične već i emocionalne probleme, iako su mi se obratili jer su želeli da što efikasnije reše svoje praktične probleme i zadatke. Suočeni sa emocionalnim blokadama koje sam kod njih identifikovao obično su prihvatali da prvo njih prevaziđu, a tek posle toga smo primenjivali program razvijanja praktičnih veština. Na osnovu iskustva stečenog u dugogodišnjem savetovanju vremenom sam koncipirao edukativni program za one koji rade u oblasti ljudskih resursa, da bi mogli da što uspešnije izvode svoj posao. Program je isto kao i moj edukativni program iz psihoterapije zasnovan na kognitivnom pristupu.

U jednom istraživanju koje sam obavio između 1995-te i 1997-me godine, uporedio sam efikasnost dva odeljenja prodaje u jednoj radnoj organizaciji koju sam savetovao. Jedno odeljenje prodaje je bila eksperimentalna grupa, a drugo kontrolna grupa. Na eksperimentalnoj grupi je bio primenjen kognitivni pristup u smislu prevazilaženja blokada efikasnosti, dok je druga kao kontrolna grupa nastavila da radi kao i do tada. Eksperiment je ukupno trajao 3 meseca. Upoređivanje efikasnosti na početku i kraju experimenta je pokazalo da je eksperimentalna grupa povisila svoju efikasnost za 242 %. Na osnovu dobijenih razultata vlasnici organizacije koju sam savetovao su odlučili da kognitivni pristup primene na celu radnu organizaciju. Tajne ovoga metoda se otkrivaju u edukaciji za savetnike koja će po prvi put početi u Srbiji u septembru 2018. godine. Osim toga, edukanti će biti upoznati sa svim onim aspektima poslovnog savetovanja koji bi mogli da povećaju efikasnost klijenata shodno uslovima u kojima se nalaze.