Instruktivni kurs za primenu ATOS metoda u životu i psihoterapiji

Kada sam prvi put posetio Institut Albert Ellis u New York-u, upoznao sam kolegu Howard Kassinove i u razgovoru sa njim došao sam do uvida da relaksacione tehnike često ne daju one rezultate koje oni koji ih primenjuju očekuju. Posmatrajući učesnike mojih seminara primetio sam da su tokom godina postali pasivniji i emocionalno prazni. Pokreti su im bili usporeniji, izgubili su interes za svakodnevicu, bežali su od stvarnosti u stanje blaženstva. Shvatio sam da višegodišnja primena relaksacionih tehnika dovodi do otuđenja od stvarnosti. To me je navelo da tragam za postupkom koji će dati bar iste rezultate kao i relaksacione tehnike, ali bez ovih uzgrednih negativnih efekata. U tu svrhu sam razvio Atos metod.

Atos metod je postepeno nastajao između 1992. i 2000. godine. Primenjujući izvesne principe razvio sam specifične vežbe za aktiviranje različitih delova kore velikog mozga sa ciljem da se postigne visok nivo sinhronizovanja psihofizioloških subsistema u ljudskom organizmu. Isto tako se pokazalo da primena ATOS metoda omogućava održavanje terapijskih efekata koji su postignuti drugim terapijskim postucima.

Instruktivni kurs za primenu Atos metoda se sastoji iz sledećih jedinica:

  1. principi Atos metoda
  2. indikacije za primenu Atos metoda
  3. fiziološke i psihološke osnove Atos metoda
  4. osnovne vežbe Atos metoda
  5. uvežbavanje Atos metoda
  6. primena principa učenja na kojima počiva usvajanje Aos metoda
  7. uputsva za instruktore kako da koriste stečena znanja u vođenju Atos kurseva.