Meditativne promene

U različitim tradicijama duhovnog razvoja postoje redovni kontakti između majstora i njegovih učenika. U tradiciji koju ja zastupam, poznatoj pod imenom Individualna meditacija, redovno se srećem sa mojim učenicima na meditativnim proverama. Na tim susretima početkom svakog godišnjeg doba, meditanti dobijaju uputstvo kako da bolje žive uvažavajući obeležja novog godišnjeg doba, zatim saslušaju predavanje u kome izlažem pregled aktuelnih rezultata naučnih istraživanja koja se odnose na unapređivanje kognitivnih i emocionalnih funkcija i poboljšavanje svakodnevnog života i na kraju svaki meditant dobija uputstvo kako da meditira tokom naredna tri meseca.

Za mene je direktan kontakt jedini pravi kontakt i smatram da sam u stanju da učenicima dam najbolja uputstva vezana za meditaciju i orijentaciju u životu samo ako mogu sa njima uživo da se sretnem, da ih pogledam u oči, čujem njihov glas i da sa njima meditiram zajedno.