Razvojna putovanja

Krajem 80-tih godina prošlog veka, posle brojnih poseta mestima na kojima su nekada cvetale civilizacije koje više ne postoje i posle razgovora sa mojim majstorom Dhaly Charmom, došao sam na ideju da se jedna od najznačajnijih funkcija ljudskog uma – kreativnost može unaprediti izlaganjem vrhunskim rezultatima izumrlih civilizacija.

Dok su meditativne promene i meditativne nedelje neophodni uslovi ličnog razvoja, razvojna putovanja su samo dovoljan uslov i prepočuju se svima onima koji su shvatili da nije dovoljno brinuti se o frizuri, noktima i telesnoj higijeni, već je isto tako značajno voditi računa o onome što ne vidimo u ogledalu, a to je ono što se nalazi iza čela. Obično ljudi veruju da je njihov um u takvom stanju da mu ne treba nikakav tretman ali, kada dođe do takvih promena da shvate da im je tretman uma potreban, onda je već verovatno prekasno jer je proces dezintegracije uma krenuo nezaustavljivim putem.

Oni koji su sa mnom bili na nekom od razvojnih putovanja ne samo da su doživeli radost i unapređenje sopstvene kreativnosti, već su se „mentalno inficirali“ radošću unapred i godinama ranije pitaju kada će i gde će biti organizovano sledeće razvojno putovanje.

Svako razvojno putovanje podrazumeva posetu mesta moći gde se putnici izlažu arheološkim ostacima izumrle civilizacije i njenim kreativnim obrascima i to redosledom kojim se civilizacija razvijala od njenog nastanka do iščezavanja. Moja predavanja na putovanjima su jedan od najznačajnijih doprinosa unapređivanju kreativnosti putnika.

Kreativne radionice koje se organizuju tokom putovanja su prilika za svakog putnika da doživi stanje blistavog uma Takva iskustva se nazivaju kvalitativna transformacija svesti iz nižih u više nivoe postojanja.