Uvodni seminar o Individualnoj meditaciji

Na ovom seminaru svi zainteresovani se obaveštavaju o etapama ličnog razvoja i o preduslovima za korišćenje meditacije kao postupka za unapređivanje onih funkcija svesti koje su se poslednje razvile tokom evolucije ljudske vrste. Radni naslov seminara je Teorija i praksa meditacije. Pošto je seminar prvi susret budućih meditativnih učenika sa majstorom, pruža im se prilika da mi postave pitanja i tako provere da li sam za njih osoba od poverenja i da li su spremni da mi povere razvoj onoga što im je najsvetije a to je: njihova sposobnost ispravnog mišljenja, svesna prisutnost u svakom trenutku, rezilijencija i kreativnost.

Na uvodnom seminaru o Individualnoj meditaciji svaki posetilac ako želi može da dobije svoju prvu meditaciju koju će raditi do početka narednog godišnjeg doba. Budući meditant može da proveri dejstvo meditacije tako što će upoređivati dane kada meditira sa danima bez meditacije i tako sam steći sigurnost da se nalazi na pravom putu. Obično na ove seminare dolaze oni koji traže postupak da u svom životu promene ono što do tada na drugi način nisu uspevali.