Kognitivni terapijski maraton

Kognitivni terapijski maraton je vrsta grupnog rada koji se izvodi kao jednodnevna ili dvodnevna radionica, što zavisi od veličine grupe učesnika. Ceo postupak se može završiti u jednom danu ako grupa ima do 25 učesnika, jer će svaki pacijent dobiti mogućnost da na „vrućoj stolici“ uradi svoju terapijsku seansu sa terapeutom. Ako grupa ima više od 25 članova, kognitivni terapijski maraton traje 2 dana.

Rad u ovoj vrsti radionice se sastoji iz dva dela:

  1. predstavljanje psihoterapijskog modela
  2. psihoterapijska seansa sa svakim učesnikom.
 

Na kraju radionice pravi se rezime, a najbitniji uvidi i saznanja koji su stečeni tokom rada stavljaju se na raspolaganje svim učesnicima maratona.