radionice

Radionice

Radionice su namenjene aktivnom produbljivanju znanja koje je stečeno tokom individualne i grupne psihoterapije, kao i primeni tog znanja na rođake, prijatelje, poznanike i sve one do kojih je učesnicima radionice stalo jer na taj način stvaraju bolje socijalno okruženje i sebi i svetu oko sebe.

Radionice su namenjene uvežbavanju stečenog znanja i veština. Na njima koristim formulu koja je otkrivena još 30-tih godina XX veka, po kojoj se prava veština stiče samo ako su ispunjena dva uslova:

  1. da postoji stručnjak koji zna kako se veština stiče
  2. da onaj koji želi da stekne veštinu sledi preporuke stručnjaka dok veštinu ne uvežba do automatizma.

 

Upravo ovaj proces se odvija na radionicama koje vodim. Svi učesnici imaju mogućnost da steknu lično iskustvo kao pacijenti, a ako posle toga žele da se prijave na edukaciju iz RE i KBT, onda im se ti sati akredituju kao sati lične psihoterapije.