seminari

Seminari

Seminari su namenjeni pacijentima i svim zainteresovanima koji hoće da saznaju nešto više o KOGNITIVNOM PRISTUPU i mogućnostima njegove primene u svakodnevnom životu. U tu svrhu se organizuju specifični seminari na kojima se obrađuju značajne teme kao što su: vaspitanje dece, povišavanje praga tolerancije na frustraciju, primena KOGNITIVNOG PRISTUPA u poslovnom svetu, uspešna komunikacija, donošenje odluka, tretman specifičnih kliničkih grupa kao što su bolesti zavisnosti (zavisnost od mobilnih telefona, od kompjuterskih igrica i slično).

Rezilijencija (resilience – engl.) je jedna veoma popularna tema kojom se u poslednje vreme bave različiti terapijski pristupi. Na mojim seminarima se na najdirektniji mogući način povišava rezilijencija. Osnovni uzrok niske rezilijencije, odnosno niske sposobnosti podnošenja nelagodnosti je stav prema onome što se doživljava kao nelagodno. Zbog toga se rezilijencija može povećati samo promenom takvog stava, kao i učenjem i učvršćivanjem novog stava a to se ostvaruje na seminarima.