savetovanje-u-sportu

Savetovanje u sportu

Savetovanje u sportu je oblast kojom se mogu baviti samo bivši sportisti, ukoliko raspolažu sa svih pet vrsta kompetentnosti. Svaka od pet vrsta kompetentnosti je nužan uslov za uspešno savetovanje u sportu.

Da ih redom nabrojim:

  1. profesionalna kompetentnost koja podrazumeva ukupnost relevantnih informacija od kojih zavisi uspeh u posebnoj sportskoj disciplini
  2. socijalna kompetentnost koja se sastoji u podržavajućem odnosu sa klijentom
  3. kognitivna kompetentost koja podrazumeva sposobnost primene svih deset oblika plemenitog mišljenja
  4. fizička kompetentnost – samo oni savetnici koji izgledaju tako da njihov klijent poželi da postane kao i oni mogu služiti kao model za ugledanje
  5. emocionalna kompetentnost koja se ispoljava kroz emocionalno stabilno ponašanje u svakoj situaciji i podrazumeva prenošenje hrabrosti i hladnokrvnosti na klijente.
 

Jedan od poželjnih aspekata dobrog coach-a u sportu je da ima istoriju uspeha i neuspeha u savetovanju sportista. Oni koji imaju samo istoriju uspeha u savetovanju sportista najverovatnije ne raspolažu kompetentnošću za izlazak na kraj s neuspehom onih koje savetuju, dok oni koji imaju samo klijente koji su bili neuspešni ne znaju kako izgleda savetovati za uspeh.